Pannan
2019-07-19 06:13:19
Temovex till och frånluftaggregat
Mark
För en god ventilation med låg energiförbrukning är den utförd som ett till- och frånluftssystem med värmeväxlare.

Tilluften passerar även en markbädd för temperatur-utjämning vid extremer.

70 - 80 % av värmebehovet för den tillförda luften tillgodoses av värmeväxlaren.

Aggregatets två fläktar förbrukar tillsammans 97.5 W.
Markvärmelagret innebär att tilluften passerar rör i marken innan den når ventilationsaggregatet.

Lagret är till för att jämna ut variationer i ute-temperaturen under dygnet.

Lagret värmer luften de kallaste nätterna samt kyler varma sommardagar.